Browse Bengali to English Dictionary Words Alphabetically

                                                                               

Words On Page: অ

 1. অধীন রাজ্যের শাসনকার্যের তত্বাবধানার্থ সার্বভৌম সরকারের নিসৃষ্ট প্রতিনিধি
 2. অভিমানী
 3. অস্থায়ী প্রতিরোধ-ব্যবস্থাবিশেষ
 4. অবরোধ
 5. অন্তরায়
 6. অদ্বয়বাদী
 7. অতি সামান্য সরানো
 8. অনাবৃত চর্ম
 9. অপদার্থ লোক
 10. অন্ধ করা
 11. অসচ্চরিত্র
 12. অধিকার
 13. অফলা
 14. অধিগ্রহণ
 15. অভিযোগ
 16. অস্বীকার করা
 17. অভিযুক্ত করা
 18. অনিয়ত গতি
 19. অসংগতিপূর্ণ
 20. অসংযমী
 21. অনিয়ম
 22. অসংগতি
 23. অস্বাভাবিকতা
 24. অস্বাভাবিক বা অসংগতিপূর্ণ বা নিয়বর্হিভূত কোনো কিছু
 25. অ্যাডভোকেট
 26. অবশ্য
 27. অপমান করা
 28. অস্বাভাবিক
 29. অন্ধকার করা
 30. অপমানিত করা
 31. অস্পষ্ট করা
 32. অশক্ত
 33. অনাচার
 34. অন্ধ
 35. অচক্ষু
 36. অপ্রকাশিতনামা অবস্থা
 37. অবিলম্বে
 38. অতি শীঘ্র
 39. অচিরে
 40. অচিরাৎ
 41. অ্যাজমা
 42. অদৃষ্ট
 43. অপ্রত্যাশিত ঘটনা
 44. অগ্নিপিণ্ড
 45. অন্ধকার
 46. অতিরঁজিত করা
 47. অবনতিকর
 48. অস্পষ্ট
 49. অদূরদর্শী
 50. অযৌক্তিক