Browse Bengali to English Dictionary Words Alphabetically

                                                                               

Words On Page: অ

 1. অতিরিক্ত পরিশ্রম বা শক্তিক্ষয় বা অর্থব্যয় করা
 2. অগ্নি উত্পাদক কল
 3. অঁজন
 4. অনিয়ত
 5. অ-নায়কোচিত নায়ক
 6. অগদ
 7. অভদ্র লোক
 8. অ্যান্সেবাসী
 9. অ্যাথিন্স-নগরের
 10. অ্যাথিন্স-নগরে অ্যাথিনী-দেবীর মনি্দর
 11. অতিশয় সুখদ
 12. অধিকম্প
 13. অনীশ্বর
 14. অন্যমনস্কভাবে
 15. অনুপস্থিত ব্যক্তি
 16. অনুপস্থিত
 17. অন্যমনস্কতা
 18. অপ্রস্তুত
 19. অমনোযোগিতা
 20. অবিদ্যমান
 21. অবর্তমান
 22. অস্তিত্বহীন
 23. অসীম
 24. অযথা কামাই করার অভ্যাস
 25. অমিশ্র
 26. অবাধ
 27. অদ্বিতীয়
 28. অকাট্য
 29. অতলান্তিক মহাসাগর
 30. অনাসক্তি
 31. অনীহা-উদ্রেগকারী
 32. অনাদিকাল
 33. অমিশ্তক
 34. অপ্রচলিত
 35. অধ্যায়
 36. অতিক্ষুদ্র
 37. অসামাজিক
 38. অনিন্দিত
 39. অভিরাম
 40. অক্ষর
 41. অত্যন্ত সুন্দর
 42. অভিনিবিষ্ট
 43. অনন্য
 44. অবমানিত
 45. অভিযোগ্য
 46. অভিযোগ করা
 47. অভিযুক্ত
 48. অভিযোগে বর্ণিত
 49. অনন্যসাধারণ প্রতিভা
 50. অধিরথ