Browse Gujarati to English Dictionary Words Alphabetically

                                                                                     

Words On Page: અ

અણઘટતું અશોભનીય
અક્કલ વગરનું વર્તન અનેક શસ્ત્રોનો એકી સાથે મારો
અનુભવી જાણકાર અભાવગ્રસ્ત
અસ્પષ્ટ લવરી અન્ય વ્યક્તિ
અસ્થિવાળું અંત સુધી પહોંચવું
અનુલેખન અનુલેખ
અનુલિપિ અગાઉ કપડાંને સુંવાળો બનાવવા વપરાતો લાંબા પાનવાળો છોડ
અનુકંપાથી અવ્યાવસાયિક
અંગારા ઉપર શેકવું અમેરિકાનું રેન્ડિયર
અંતઃસ્થ રાજ્ય અશ્વારોહી
અણીદાર ખીલી અંદાજપત્રમાં જોગવાઈ કરવી
અંગ્રેજી વર્ષ અંકુશમાં લેવું
અણઘડ વ્યક્તિ અણગમતો ધ્વનિ
અતંત્રતા અન્ય યંત્ર માટે બદલીને મૂકવા જેવા ભાગો (યંત્ર)માંથી લેવા
અગાઉથી નોંધેલું અંગત ખંડ
અંધત્વ અંધાપો
અંકિત કિંમત અસલ શેતરંજીની બનતી
અભ્યાસી અકસ્માત લાભ
અપચયિક અંદાજપત્રીય ખાદ્ય
અતિ અપેક્ષિત વ્યક્તિ કે વસ્તુ અસ્થિક્ષય
અસ્થાયીપણું અણધડ વ્યક્તિ
અશ્વમાર્ગ અંગાર વાયુ
અંકુરન
Subscribe to newsletter
Dictionary Banner

Tezpatrika.com, Copyright © 2022. All rights reserved.