Browse Gujarati to English Dictionary Words Alphabetically

                                                                                     

Words On Page: ર

રંક રકઝક
રંકતા રકમ
રક્ત રક્ત કણિકા
રક્ત કોશિકા રક્તકણ
રક્તનયન રક્તનેત્ર
રક્તપા રક્તપુષ્પ
રક્તપુષ્પક રક્તફલ
રક્તલોચન રક્તસંદેશિકા
રક્તાક્ષ રક્તાંગ
રક્તોપલ રક્ષક
રક્ષણ રક્ષણકર્તા
રક્ષણકારી રક્ષા
રક્ષિત રક્ષિત દ્રવ્ય
રક્ષિતા રખડપટ્ટી કરવી
રખડપાટ રખડવું
રખડુ રખડેલ
રખવાળ રખાત
રંગ રંગ જમાવવો
રંગ બેરંગી રંગઅંધ
રગડ રગડા જેવું
રંગઢંગ રંગબેરંગી
રંગભૂમિ રંગમંચ
રંગમંડપ રંગરૂપ
રંગરેજ રંગરેલીયા
રંગસ્થળ રંગહીન
Subscribe to newsletter

Tezpatrika.com, Copyright © 2022. All rights reserved.