Browse English to Gujarati Dictionary Words Alphabetically

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Words On Page: Z

zaftig zircon
zero zenith
zip zany
zinc zap
zealot zealous
zebra zebu
zeppelin zero hour
zesty zigzag
zodiac zoning
zoo zoroastrianism
zinnia zipper
zither ziziphus jujuba
zoftig zombie
zonal zone
zoological zoological garden
zoology zoom
zoroastrian zygote
zymotic zymosis
zymolysis Zero-hour
Subscribe to newsletter

Tezpatrika.com, Copyright © 2022. All rights reserved.